Panduan...

Daftar Syarikat Sdn Bhd

Panduan Pendaftaran Perniagaan

Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual di bawah peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956).

Perniagaan yang boleh didaftarkan di bawah APP 1956 hanya perniagaan beroperasi di Malaysia Barat iaitu meliputi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan dan bentuk perniagaan adalah seperti berikut:

 • 1. Perniagaan Milik Tunggal - perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik.
 • 2. Perniagaan Perkongsian - perniagaan dimiliki oleh sekurangkurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi daripada dua puluh (20) rakan kongsi.

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri atau nama ‘Tred’.

 • (a) Nama sendiri menggunakan nama seperti di dalam kad pengenalan tidak perlu memohon kelulusan nama perniagaan. Contoh: Ruslan bin Mohamed, Siow Ah Thai, Ramasamy a/l Mutusamy.
 • (b) Nama Tred ialah nama perniagaan yang dicadangkan dan perlu mendapat kelulusan daripada Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) terlebih dahulu. Contoh: Kedai Dobi Mewah, Lucky Star Catering, ABS Unggul Enterprise.

2. Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baharu (Borang A) dengan mengisi maklumat seperti berikut:

 • (a) Nama perniagaan
 • (b) Tarikh permulaan perniagaan
 • (c) Alamat utama perniagaan
 • (d) Alamat cawangan perniagaan (jika ada)
 • (e) Maklumat pemilik dan rakan kongsi
 • (f) Jenis perniagaan yang akan dijalankan
 • (g) Kemukakan salinan perjanjian perkongsian (jika ada)

3. Pemilik dan rakan kongsi hendaklah menurunkan tandatangan di ruangan maklumat pemilik dan di ruangan pengesahan oleh pemilik tunggal atau rakan kongsi.

4. Pemilik atau semua rakan kongsi perlu hadir untuk urusan pendaftaran.

5. Dokumen yang perlu dilampirkan:

 • (a)Surat Kebenaran atau Surat Sokongan bagi jenis perniagaan Taska (Jabatan Kebajikan Masyarakat), Tadika, Pusat Tuisyen, Sekolah/Kolej Pendidikan (Kementerian/Jabatan Pendidikan)
 • (b)Surat kebenaran atau sokongan daripada agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh Pendaftar Perniagaan.

SYARAT

 • 1. Pemilik mestilah Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap
 • 2. Pemilik mestilah berumur 18 tahun dan ke atas
 • 3. Pemilik dan rakan kongsi sahaja dibenarkan untuk membuat permohonan. Semua pemilik dan rakan kongsi perlu hadir ke kaunter SSM.

FI PENDAFTARAN

 • 1. Perniagaan pemilikan tunggal menggunakan nama sendiri seperti di kad pengenalan – RM30.00.
 • 2. Perniagaan pemilikan tunggal atau perniagaan perkongsian menggunakan nama tred - RM60.00.
 • 3. Pendaftaran cawangan – RM5.00 setiap cawangan.
 • 4. Cetakan Maklumat Perniagaan – RM10.60 (termasuk GST)

PANDUAN AM

 • 1. Perniagaan telah dijalankan dan didaftarkan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh permulaan perniagaan.
 • 2. Pendaftaran perniagaan baharu boleh dibuat bagi jangkamasa satu (1) tahun dan tidak melebihi lima (5) tahun pada setiap pendaftaran.
 • 3. Jenis perniagaan yang didaftarkan tidak menyalahi undang-undang, tidak bersesuaian dengan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam atau prinsip moral.
 • 4. Perakuan Pendaftaran Perniagaan boleh diperolehi dalam masa satu (1) jam selepas transaksi pembayaran dibuat.
 • 5. Seseorang yang menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta Pendaftaran perniagaan 1956 dan jika disabit kesalahan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya.
 • 6. Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapatkan lesen, permit atau surat kebenaran sewajarnya daripada pihak berkuasa yang berkenaan bagi jenis atau aktiviti perniagaan yang dijalankan walaupun pendaftaran perniagaan tersebut telah didaftarkan di SSM.

 

Panduan daftar syarikat

+603-9543 9890
+6013-397 8838 (Fawzy) | +6018- 288 4495 (Zaid)